Splošno

Aserta Medical

logo Aserta Aserta Medical

Partnerji

Profiles SLO

Seminarji in treningi vodenja

Vodenje ljudi ni lahko delo.

 

Vodje s svojim pristopom, dejanji in vzorom odločilno vplivajo na to, ali njihovi podrejeni delajo tisto, kar se od njih pričakuje v smislu doseganja ciljev in poslanstva organizacije. Zato je vodenje eden najpomembnejših procesov v organizaciji – še zlasti tam, kjer ni na voljo zunanjih mehanizmov motiviranja, kot je denimo učinkovit sistem nagrajevanja. Po drugi strani pa največkrat drži, da se strokovnjaki, ki postanejo vodje, za to delo posebej ne usposabljajo, temveč se od njih kar nekako pričakuje, da bodo vsaj tako uspešno, kot so opravljali delo strokovnjaka, opravljali tudi delo vodje. Tako so vodje velikokrat prepuščeni svoji iznajdljivosti in smislu za delo z ljudmi, njihovi podrejeni pa bolj ali manj uspešnim komunikacijskim pristopom svojih vodij.

 

 

Kaj pridobite z razvijanjem veščin vodenja?

Programi Vodenja bodo vašim vodjem v pomoč, da bodo lažje prepoznali svoje vzorce ravnanja z ljudmi ter prednosti in pomanjkljivosti, ki iz njih izhajajo, ozavestili svoj vodstveni potencial in razvili komunikacijske veščine, z uporabo katerih bodo postali boljši vodje. Vključuje vrsto preizkušenih tehnik vplivanja, prepričevanja in motiviranja ljudi ter pripravo na to, da jih uporabljajo v praksi.

 

 

Programi s področja vodenja:

programvodenje

Prezentacije in nastopanje

 

Ne glede na to, kaj v poklicnem življenju počnemo, nam sposobnost učinkovitega nastopa in jasne predstavitve, ki občinstvo prepriča, vedno koristi. Pri vodjih je potreba po jasnem in prepričljivem prenosu informacij še toliko večja.

Na treningu veščin nastopanja in prezentiranja bodo udeleženci razvili in nadgradili tehnike nastopanja ter samozavestno držo in jasnost, ki je značilna za najboljše nastopajoče.

 

 • Naučili se boste:

  obvladovati tremo in nelagodje pred nastopom;

 • pred in med nastopom postati in ostati miren, uravnovešen in osredotočen;
 • hitro in enostavno vzpostaviti stik z občinstvom poljubne velikosti in strukture;
 • učinkovite metode dajanja povratne informacije;
 • oblikovati svojo prezentacijo, da bo vsebina enako prepričljiva za različne tipe občinstva;
 • učinkovito obvladovati težavno občinstvo in posameznike;
 • s humorjem in zgodbami oplemeniti svojo prezentacijo;
 • vzpostaviti in vzdrževati pravo raven energije v prostoru;
 • razviti karizmo in osebno privlačnost.

 

 naucili

 

Sodelovanje v timu

 

Uspešnost posameznika danes ni več dovolj. Večina ljudi v podjetjih se povezuje v time, ki skupaj s konstruktivnim sodelovanjem lahko dosežejo visoke cilje. Programi za razvoj tima so usmerjeni v razumevanje razlik med nami in spretno premoščanje le-teh za učinkovito in pravočasno doseganje zastavljenih ciljev.

 

Kaj pridobite z delavnico Sodelovanje v timu?

naucili   

 • Spoznali boste značilnosti uspešnih delovnih timov;
 • Spoznali boste orodja in pristope za učinkovito delo v timu;
 • Ozavestili boste različnosti v vašem timu in spoznali, kako jih lahko uporabite v produktivne namene;
 • Spoznali boste faze razvoja tima in ugotovili, v kateri fazi se trenutno nahaja vaš tim;
 • Naučili se boste načinov za gradnjo zaupanja v timu;
 • Spoznali boste pomen odkrite komunikacije v timu in se naučili podajanja konstruktivne povratne informacije;
 • Povezali se boste v še bolj produktiven in sodelovalen tim.

Program za obvladovanje stresa

 

Pritiski na posameznike v delovnem okolju so vse hujši in nič ne kaže, da se bo situacija v prihodnosti izboljševala. Hiter delovni tempo in nenehno uvajanje sprememb, vedno večja delovna obremenjenost, poleg tega pa še pritisk, ki ga izvajamo sami nad sabo z destruktivnimi vzorci razmišljanja, povzročajo stres, na katerega smo se že kar navadili. A kljub temu se ne moremo izogniti njegovim posledicam, ki se pri ljudeh kažejo na psihični in fizični ravni, v podjetjih pa vodijo v bolniške odsotnosti z dela in slabšo storilnost.

 

Kaj pridobite s programom obvladovanja stresa?

 

Ozavestili boste situacije, ki jih zaznavate kot stresne, zaradi česar jih boste v prihodnje pravočasno prepoznavali in se nanje ustrezno pripravili oziroma se nanje bolj ustrezno odzvali.

Spoznali boste pomen celostnega pristopa k preprečevanju in obvladovanju stresa, s čimer boste pomembno izboljšali možnost za uspeh in zadovoljstvo pri delu.

Ozavestili boste vpliv svojega načina razmišljanja in vedenja na občutenje stresa, kar vam bo omogočilo, da boste lahko omejevali učinek stresne spirale.

Spoznali boste tehnike za spopadanje s stresom, ki jih boste lahko preizkusili na licu mesta in s tem zagotovili učinkovitejši prenos novih spoznanj v prakso.

Postavili boste temelje za boljše obvladovanja stresa v prihodnosti, s čimer boste lahko pomembno vplivali na kakovost svojega dela in življenja .

Obvladovanje stresa je sposobnost, ki se bo zaposlenim in podjetjem v prihodnosti bogato obrestovala!

 

 

 

Kako potekajo usposabljanja?

Ljudje se učimo hitreje in bolj zavzeto, če smo aktivno vključeni v učni proces. Delavnice zato vsebujejo velikopraktičnih vaj, diskusije in drugih interaktivnih oblik dela, ki omogočajo izkustveno učenje. Pri delu uporabljamo konkretne primere in situacije, ki jih udeleženci želijo razrešiti. Zato je učenje dinamično, ljudje pa z delavnic odidejo polni vtisov in izhodišč za nadaljnje razmišljanje, kar posledično pripelje do spremembe njihovega vedenja. Zaželena velikost skupine, ki omogoča kakovostno delo na praktičnih delavnicah, je do 16 udeležencev.

Trajanje in potek skupinskih usposabljanj: predvidoma od 9.00 do 16.30, s krajšima odmoroma za osvežitev in daljšim za kosilo (trajanje lahko tudi prilagodimo vašim potrebam).

Posamezniki pa v učenju in prepoznavanju svojih virov napredujejo še hitreje ob podpori osebnega svetovalca ali coacha v procesu individualnega svetovanja in/ali coachinga. Individualni coachingi na delovnem mestu, ki sledijo delavnici oz. treningu, v veliki meri pripomorejo k prenosu naučenega v prakso.