Splošno

Aserta Medical

logo Aserta Aserta Medical

Partnerji

Profiles SLO

Coaching

Ko postanete središče dogajanja.

 

V razvoju prodornih podjetij je postalo kontinuirano, ciljno usmerjeno in partnersko spremljanje posameznika nepogrešljiv del njegovega razvoja.

 

 

Kaj je coaching?

 

Coaching je oblika individualnega profesionalnega svetovanja in podpore posameznika pri doseganju zahtevnejših ciljev ter pri prepoznavanju in premagovanju aktualnih ovir. V procesu coachinga coach spodbuja razvoj potencialov posameznika, s tem pa tudi podjetja kot celote.

 

Cilj coachinga je odkriti in okrepiti potenciale posameznikov in jih čim bolje usmeriti v delovanjeki bo prineslo želene rezultate. V poteku coachinga se ob pomoči svetovalca – coacha v celoti osredotočite na svoj razvoj in s tem na svoj uspeh. S tem na široko odprete vrata najpomembnejšemu razvojnemu procesu v svojem življenju.

 

 

Kaj pridobite s coachingom?

 

V pospešenem, ciljno usmerjenem razvojnem procesu, ki je v celoti prilagojen vaši situaciji in izhodišču, pridobite:

 

  • jasne cilje in strategije za doseganje le-teh,
  • spodbujanje in pospešitev procesov sprememb v organizacijah in pri posameznikih,
  • vpogled v lastne vzorce razmišljanja in ravnanja ter   omejitve, ki iz njih izhajajo,
  • prepoznavanje in izkoriščanje svojih notranjih virov za doseganje ciljev,
  • metode in pristope za premagovanje ovir in omejitev,
  • razvoj vodstvenih, prodajnih in medosebnih kompetenc,
  • hitrejši in učinkovitejši prenos naučenega v vsakdanjo prakso.

 

coaching

Kako coaching poteka?

 

Coaching poteka v obliki »ena-na-ena« srečanj ali telefonskih pogovorov med coachem in klientom. Glede obsega in pogostosti coachinga se naročnik in coach dogovorita predhodno. Coaching je bodisi samostojna oblika razvoja posameznikov ali pa zelo učinkovito dopolnilo delavnicam in treningom za izboljšanje prenosa naučenega znanja v prakso.