Splošno

Aserta Medical

logo Aserta Aserta Medical

Partnerji

Profiles SLO

Program

Predstavitev izobraževalnih in svetovalnih programov

Živimo v družbi znanja. Globalizacija, hiter tehnološki razvoj, informiranost družb, tržišča in kupcev ter neizprosna konkurenca vodijo do neizogibnih sprememb. Spremembe so vedno hitrejše in vse kompleksnejše, to pa od organizacij zahteva:

 • fleksibilnost,
 • sposobnost predvidevanja,
 • sposobnost hitrega in ustreznega odzivanja na spremembe.

Samo človek, ki se nenehno uči in razvija, je sposoben prilagajanja spremembam, fleksibilnosti in ustvarjalnosti. Če želimo doseči uspešno prilagajanje spremembam, moramo temu primerno zaposlovati in razvijati tudi ljudi.

 

Zakaj bi sodelovali z nami?

Za vas oblikujemo celostne rešitve na področju izbire in razvoja kadrov za dvig produktivnost vaše organizacije. Z enostavnimi prijemi pripravite svoje zaposlene, da investirajo energijo in ves svoj potencial v uspeh podjetja. Na ta način ustvarite ali optimizirate pogoje za uresničevanje vaše vizije.

 • Naše rešitve so celostne in sistemske – zato so učinkovitejše;
 • Pri delu smo odzivni, strokovni, zanesljivi in proaktivni;
 • Zavedamo se, na kaj lahko vplivamo in delujemo v območju vpliva;
 • Smo pošteni in realni: pravočasno vam bomo povedali, na kaj nimamo vpliva;
 • Združujemo dolgoletne izkušnje na področju vodenja in prodaje ter usposabljanja vodij in drugih zaposlenih v podjetjih različnih velikosti in panog;
 • Smo strokovnjaki z licencami NLP™, Success Insights in podiplomsko izobrazbo, vendar vedno izhajamo iz prakse in usposabljanja prilagajamo udeležencem in njihovim situacijam;
 • Delamo interaktivna in praktična usposabljanja, ki so praviloma nadpovprečno ocenjena s strani udeležencev;
 • Naše delo vodi k povečanju produktivnosti zaposlenih in s tem k povečanju njihove storilnosti.
 • Usposabljanja in svetovanje izvajamo tudi v tujih jezikih (angleščina, ruščina, hrvaščina).
 • Z analizami Profiles International merimo učinke usposabljanja.

 

Kdaj potrebujete naše rešitve?

 • Pri sestavljanju in/ali nadgradnji ekipe;
 • Pri reorganizaciji;
 • Za izboljšanje prodajnih rezultatov;
 • Za izboljšanje produktivnosti vaših zaposlenih;
 • Za vzdrževanje in nadgradnjo dobrih poslovnih rezultatov.
1 Treningi prodaje in komunikacije s strankami 2638
2 Selekcija in testiranje kandidatov 2745
3 Coaching 2336
4 Seminarji in treningi vodenja 2569
5 Svetovanje 2961