Splošno

Aserta Medical

logo Aserta Aserta Medical

Partnerji

Profiles SLO

Domov

Naložba v znanje daje najvišje dividende (Benjamin Franklin)

 slika1

Današnji svet je prežet z znanjem, tehnološkimi inovacijami in nepredvidljivimi situacijami. Spremembe so vedno hitrejše in vse kompleksnejše, to pa od organizacij zahteva:

 

  • fleksibilnost,
  • sposobnost predvidevanja,
  • sposobnost hitrega in ustreznega odzivanja na spremembe.
 

Samo človek, ki se nenehno uči in razvija, je sposoben prilagajanja spremembam, fleksibilnosti in ustvarjalnosti. Če želimo doseči uspešno prilagajanje spremembam, moramo temu primerno zaposlovati in razvijati tudi ljudi.