Splošno

Aserta Medical

logo Aserta Aserta Medical

Partnerji

Profiles SLO

Selekcija in testiranje kandidatov

Odločitev o izbiri kandidata za zaposlitev je ena najpomembnejših odločitev v procesu vodenja podjetja, ki ima za tim in za celotno podjetje daljnosežne posledice. Ni redkost, da se kljub premišljenemu zaposlovanju sodelavec po izteku poskusne dobe izkaže za neprimernega za uspešno opravljanje dela. Kje je vzrok za to?

Eden glavnih vzrokov je pomanjkanje objektivnih informacij o kandidatu za kakovostno presojo v času selekcijskega postopka. Po podatkih državne univerze Michigan se v ZDA kar 90% vseh odločitev o zaposlovanju sprejme samo na podlagi zaposlitvenega razgovora ter podatkov iz prijave in življenjepisa. Praksa pa je pokazala, da ima zgolj zaposlitveni razgovor kot selekcijska metoda le 14% zanesljivost! Stroški napačnih odločitev pri zaposlovanju so, v odvisnosti od delovnega mesta, ocenjeni na 4.000 do vrtoglavih 35.000 €! Si jih lahko privoščite?

Če želimo pravočasno izboljšati možnosti za izbiro pravega kandidata, moramo o njem izvedeti čim večpomembnih informacij, ki z večjo gotovostjo napovedujejo uspešnost kandidata na konkretnem delovnem mestu. Z drugimi besedami, preveriti moramo, če se kandidat s svojim vedenjem, vrednotami, interesi in sposobnostmi ujema s potrebami delovnega mesta. Proces iskanja in selekcije kandidatov se torej začne zopredelitvijo potreb delovnega mesta.

pravočasno pridobljenimi pomembnimi in objektivnimi informacijami o kandidatu bo verjetnost, da ste izbrali pravega, bistveno večja. Ustrezna uporaba orodij Profiles International, za uporabo katerih smo licencirani v Sloveniji in na Hrvaškem, vam omogoča, da se možnost izbire pravega kandidata poveča na 75%.

selekcija